زيست شناسي
مطالب زیستی و نمونه سئوال امتحانی زیست شناسی دبیرستان 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

دانلود انیمیشن های chapter 14,15,16,18 شرکت McGraw Hill

برای دانلود انیمیشن‌های زیست شناسی شرکت McGraw Hill به ادامه ی مطلب بروید.

این انیمیشن‌ها مربوط به بخش‌های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ این کمپانی است. به زودی ادامه را در سایت قرار می‌دهیم.

فایل‌ها به صورت زیپ شده هستند.

انیمیشن‌های این مجموعه:

بخش ۱۴: آزمایش هرشی و چیس | آزمایش مزلسون و استال | مراحل همانندسازی DNA | چگونگی اضافه شدن نوکلئوتید به DNA طی فرایند همانندسازی

بخش ۱۵: پردازش اطّلاعات ژن ـ یوکاریوت‌ها در مقابل پروکاریوت‌ها | سنتز پروتئین | چگونگی پردازش RNA به وسیله ی spliceosomes

بخش ۱۶: اندونوکلئاز‌های محدود کننده | چند شکلی‌های طول قطعه ی محدود کننده |آزمایش اوّلیه مهندسی ژنتیک | ساخت واکسن | تکنیک Southern blot | سی دی ان ای cDNA | مراحل کلون کردن ژن | واکنش زنجیره ای پلی مراز | میکروآرای (microarray)

بخش ۱۸: سدکننده ی تریپتوفان (The Tryptophan Repressor) | اپران لک ـ Combination of Switches | کنترل بیان ژن در یوکاریوت‌ها | ترکیب عوامل رونویسی و افزاینده (Transcription Complex and Enhancers)


 

دانلود بخش ۱۴ به صورت فایل زیپ | حجم: ۲٫۶۵ مگابایت

دانلود بخش ۱۵ به صورت فایل زیپ | حجم: ۱٫۷۱ مگابایت

دانلود بخش ۱۶ به صورت فایل زیپ | حجم: ۴٫۴۳ مگابایت

دانلود بخش ۱۸ به صورت فایل زیپ | حجم: ۲٫۲۲ مگابایت

انیمیشن دستگاه تناسلی زن و مرد                                                                                                                       

                                   

دانلود انیمیشن اسپرماتوژنز و تولید اسپرم در بیضه‌ها | حجم: ۶۳۷ کیلوبایت

دستگاه تولید مثل زنان | حجم: ۱۱۶ کیلوبایت

فولیکولوژنز | حجم: ۷۴۰ کیلوبایت

مقایسه ی روند فولیکولوژنز و اسپرماتوژنز | حجم: ۵۳۷ کیلوبایت

دانلود هر ۴ انیمیشن در یک فایل زیپ | حجم: ۱٫۶۹ مگابایت


انیمیشن‌های این مجموعه:

بخش ۴۲: کوتاه شدن سارکومر

بخش ۴۳: سه فاز ترشّح معده

بخش ۴۴: تغییرات فشار اکسیژن و دی اکسید کربن در تنفّس انسان

بخش ۴۵: سیناپس‌ها، ویزیکول‌ها، انتقال دهنده ی عصبی و استیل کولین | Membrane-Bound Receptors G Proteins and Ca2 Channels | پتانسیل عمل و کانال‌های دریچه دار سدیمی‌و پتاسیمی‌| پمپ سدیم-پتاسیم | انتشار پتانسیل عمل در طول آکسون | محلّ اتّصال سیناپس سلول عصبی (نورون) و سلول ماهیچه ای (میون)

دانلود بخش ۴۲ به صورت فایل زیپ | حجم: ۲۶۳ کیلوبایت

دانلود بخش ۴۳ به صورت فایل زیپ | حجم: ۶۹۶ کیلوبایت

دانلود بخش ۴۴ به صورت فایل زیپ | حجم: ۷۷۶ کیلوبایت

دانلود بخش ۴۵ به صورت فایل زیپ | حجم: ۳٫۰۸ مگابایت


دانلود انیمیشن های chapter 20, 26, 28 شرکت McGraw Hillانیمیشن‌های این مجموعه:

بخش ۲۰: ادغام و برش از یک پلازمید | ساز و کار (مکانیسم) انتقال | نتیجه ی وارونگی | کنترل چرخه ی سلولی و نقاط بررسی | Slipped-strand Mispairing | هم یوغی | تیمین دایمر (تشکیل و اصلاح) | چگونگی تشکیل تومور و تأثیر بر چرخه ی سلولی

بخش ۲۶: رفتار ویروس HIV | چگونگی به وجود آمدن پریون‌ها | تکثیر و رونوشت ویروس بیماری ایدز (اچ آی وی)

بخش ۲۸: مالاریا-چرخه ی زندگی پلاسمودیوم

 

دانلود بخش ۲۰ به صورت فایل زیپ | حجم: ۳٫۱۷ مگابایت

دانلود بخش ۲۶ به صورت فایل زیپ | حجم: ۲٫۲ مگابایت

دانلود بخش ۲۸ به صورت فایل زیپ | حجم: ۷۴۴ کیلوبایت


انیمیشن عملکرد نورون ها
دانلود مستقیم از سرور دمساز

حجم: ۱٫۲۲ مگابایت

نوع فایل: زیپ

شامل: ۳ انیمیشن swf


دانلود انیمیشن های chapter 14,15,16,18 شرکت McGraw Hill


فایل‌ها به صورت زیپ شده هستند.

انیمیشن‌های این مجموعه:

بخش ۱۴: آزمایش هرشی و چیس | آزمایش مزلسون و استال | مراحل همانندسازی DNA | چگونگی اضافه شدن نوکلئوتید به DNA طی فرایند همانندسازی

بخش ۱۵: پردازش اطّلاعات ژن ـ یوکاریوت‌ها در مقابل پروکاریوت‌ها | سنتز پروتئین | چگونگی پردازش RNA به وسیله ی spliceosomes

بخش ۱۶: اندونوکلئاز‌های محدود کننده | چند شکلی‌های طول قطعه ی محدود کننده |آزمایش اوّلیه مهندسی ژنتیک | ساخت واکسن | تکنیک Southern blot | سی دی ان ای cDNA | مراحل کلون کردن ژن | واکنش زنجیره ای پلی مراز | میکروآرای (microarray)

بخش ۱۸: سدکننده ی تریپتوفان (The Tryptophan Repressor) | اپران لک ـ Combination of Switches | کنترل بیان ژن در یوکاریوت‌ها | ترکیب عوامل رونویسی و افزاینده (Transcription Complex and Enhancers)


 

دانلود بخش ۱۴ به صورت فایل زیپ | حجم: ۲٫۶۵ مگابایت

دانلود بخش ۱۵ به صورت فایل زیپ | حجم: ۱٫۷۱ مگابایت

دانلود بخش ۱۶ به صورت فایل زیپ | حجم: ۴٫۴۳ مگابایت

دانلود بخش ۱۸ به صورت فایل زیپ | حجم: ۲٫۲۲ مگابایت


دانلود انیمیشن های chapter 9,10,11,12 شرکت McGraw Hill


انیمیشن‌های این مجموعه:

بخش ۹: زنجیره ی انتقال الکترون در میتوکندری

بخش ۱۰: فتوفسفریلاسیون چرخه ای و غیر چرخه ای | انتقال الکترون و سنتر ATP در فتوسنتز

بخش ۱۱: میتوز و سیتوکینز | تکثیر سلولی | همانند سازی DNA باکتریایی | ویژگی‌های منحصر به فرد میوز

بخش ۱۲: مقایسه ی میوز و میتوز | جهت گیری تصادفی کروموزوم‌ها هنگام تقسیم میوز | مراحل میوز I و میوز II (پروفاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز)


دانلود بخش ۹ به صورت فایل زیپ | حجم: ۷۶۱ کیلوبایت

دانلود بخش ۱۰ به صورت فایل زیپ | حجم: ۱٫۳۱ مگابایت

دانلود بخش ۱۱ به صورت فایل زیپ | حجم: ۱٫۱۴ مگابایت

دانلود بخش ۱۲ به صورت فایل زیپ | حجم: ۱٫۱۱ مگابایت


دانلود فایل swf از سرور دمساز | برای دانلود روی آیکن یا پیوند کلیک راست کرده و گزینه ی save … as را انتخاب نمایید.

حجم: ۸۸٫۹ کیلوبایت


 

گُوارش یا هَضم به فرایند قابل جذب کردن غذا توسط حل کردن آن و شکستن آن را به ترکیبات شیمیایی ساده گفته می‌شود که در بدن موجودات زنده رخ می‌دهد. گواردن عمدتا از طریق آنزیم‌های ترشح شده به دستگاه گوارش انجام می‌پذیرد.

 

 

دانلود انیمیشن ۱

دانلود انیمیشن ۲

دانلود انیمیشن ۳

دانلود انیمیشن ۴

دانلود انیمیشن ۵

دانلود انیمیشن ۶

دانلود مستقیم فایل زیپ همه ی تصاویر و انیمیشن‌ها از سرور دمساز

حجم: ۲٫۱۳ مگابایت

 

انیمیشن ایمنی


نوع فایل: ZIP

حجم: ۱۱۳ مگابایت

شامل: ۱۴ فایل DAT و ۴ فایل SWF

منابع: مهر وماه | sumanasinc.com | McGrawHill

دانلود زیپ همه ی ۱۸ فایل

اگر سرعت اینترنت کمی‌دارید، می‌توانید فقط مجموعه ۴ فایل فلش را از لینک زیر نیز دانلود کنید.

حجم: ۱٫۷ مگابایت

شامل: ۴ فایل SWF

منابع: sumanasinc.com | McGrawHill

دانلود زیپ فایل فلش

دانلود فیلم خلقت انسان

 

مدّت زمان فیلم کوتاه: ۳:۲۳

اگر به دلایلی همچون پایین بودن سرعت اینترنت buffer فیلم وسط کار قطع شد و نتوانستید ادامه ی فیلم را ببینید، کلّ صفحه را reload کنید تا ادامه ی آن بافر شود.

 

پزشکان آلمانی توانستند برای نخستین بار از جنین درحال تولد عکس‌برداری کنند و با استفاده از ابزار جدیدی برای تصویربرداری ام.آر.آی، تمام مراحل و حرکات درون رحم را فیلم‌برداری کنند. پزشکان بیمارستان «کلاریته» برلین برای اولین بار از جنین در حال تولد، اسکن ام.آر.آی (MRI) گرفتند.این تصاویر که با موافقت مادر کودک برای زایمان در دستگاه ام.آر.آی گرفته شده، شناخت جدید و ارزشمندی را از پروسه زایمان به وجود آورده و در آینده در نجات جان انسان‌ها نقش موثری ایفا خواهد کرد.به گفته پزشکان، این زایمان به صورت عادی انجام شد و دستگاه تمام مراحل و حرکات درون رحم را فیلم‌برداری کرد. پزشکان حتی این توانایی را داشتند که از این دستگاه برای شنیدن ضربان قلب کودک نیز استفاده کنند. درحالی که تمام دستگاه‌های ام.آر.آی لوله‌ای شکل هستند، تیم «کلاریته» دستگاه اسکنری ساختند که جای کافی حرکت مناسب جنین در کانال تولد ایفا می‌کند. به گفته پزشکان مادر و کودک از سلامت کامل برخوردارند.

 

 

دانلود مستقیم از سرور دمساز | برای دانلود روی آیکن کلیک راست کرده و save … as را بزنید.

حجم: ۶٫۱۵ مگابایت

 سازنده ی فیلم : ohdae-soo

منبع مطلب: ۲۰ist

منبع تصاویر زیر: ویکیپدیا (دانش نامه ی آزاد) فارسی

 

 

  • جنین در چهارمین هفته (Uterus)

  • جنین در هشتمین هفته (Fetus)

  • جنین در ۱۸مین هفته (Parity)

  • جنین در ۳۸مین هفته (Nulligravida)

  • ماه اول (تصویر ساده شده)

  • ماه سوم (تصویر ساده شده)

  • ماه پنجم (تصویر ساده شده)

  • ماه نهم (تصویر ساده شده)

 

دانلود تشریح مجازی قورباغه

دانلود مستقیم از سرور دمساز | برای دانلود روی آیکن کلیک راست کرده و save … as را بزنید.

حجم: ۴۸۵ کیلوبایت

[ شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ ] [ 1:11 ] [ محمدي ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

به نام خدا
سلام دوستان
من محمدي
دبير زيست شناسي
پارسيان هستم
این وبلاگ را با اين امید راه انداختم تا
در مورد زیست شناسی
بتوانم مشكل دانش آموزان عزيز را حل نمايم.این وبلاگ قابلیت ترجمه به زبان دیگر کشورها را داردکافیست بر روی پرچم آن کشور کلیک کنید تا ترجمه شود.
شما می توانید نظرات و پیشنهادات سازنده ی خود را به آدرس اینترنتی:
mohammad.zist@yahoo.com
برایم بفرستید .
خرید آسان